S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.


Výdej a příjem zásilek
u nás na prodejně.Sledujte nás ...

Facebook Instagram

Změna pracovní doby
prodejny z tech. důvodů:
Po - Pá 13:30 -17:00 hod.

KONTAKTY

Martina Debnárová TREND
Opočenská 81
Dobruška 518 01
tel: +420 735 160 370
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 180 Kč (7 EUR)
Skladem
Cena 180 Kč (7 EUR)
Skladem


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Martina Debnárová TREND
Opočenská 81, 518 01 Dobruška
IČO:48605140
DIČ:CZ6951113389

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Martina Debnárová TREND
Opočenská 81, 518 01 Dobruška IČO:48605140) a kupujícího pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.kobercezaclony.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Martiny Debnárové, se sídlem Dobruška,Opočenská 81 identifikační číslo: 48605140, (dále jen
  „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
  kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
  fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
  prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
  umístěné na internetové adrese kobercezaclony.cz (dále jen „webová stránka“), a to
  prostřednictvím rozhraní webové stránky www.kobercezaclony.cz (dále jen „webové
  rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
  objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
  samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
  podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
  smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
  uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
  předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
  přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
  kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může
  provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující
  při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím
  v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány
  za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
  k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
  uživatelský účet déle než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
  povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
  osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu
  je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
  ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
  se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
  jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
  nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně
  daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají
  v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
  ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
  za individuálně sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
  s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
  zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
  doručováno v rámci území České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
  nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
  objednávaného zboží a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
  „objednávka“).
  V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a
  číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
  měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
  kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje
  uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
  neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
  v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
  výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
  dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
  adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
  smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
  v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
  na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
  sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
  kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ;
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-2155240227/0100 , vedený
  u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
  spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně
  jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
  4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná
  při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi
  dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby
  je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné
  částky na účet prodávajícího.
  4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
  kombinovat.
  4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
  právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
  kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně
  z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
  uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
  kupujícího.
  4.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě
  technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
  přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
  podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
  jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
  spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní
  smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
  pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
  nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
  odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti
  (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
  několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
  poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
  odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může
  kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
  elektronické pošty prodávajícího .
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní
  smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do
  čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
  zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
  povahu obvyklou poštovní cestou.
  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí
  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
  prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté
  kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující
  bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
  kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
  kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu
  odeslal.
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv
  od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
  případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
  bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
  k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
  takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit
  i poskytnutý dárek.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
  způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
  nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
  náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
  způsobem doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
  obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
  podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
  1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem
  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
  s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
  předlohy,
  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí
  nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
  převzal obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na
  vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
  obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
  opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy
  zboží.
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
  vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne
  u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
  provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
  zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
  může upravit reklamační řád prodávajícího.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
  adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
  adresu kupujícího.
  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
  obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
  internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line
  nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
  00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
  místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
  května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
  2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).
  8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
  údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
  nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
  pozdějších předpisů.
  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
  občanského zákoníku.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému
  zpracování najdete v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
  pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven
  ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně
  odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení
  čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17.
  června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
  neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
  ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
  v elektronické podobě a není přístupná.
  10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 518 01 Dobruška, Opočenská 81, adresa elektronické pošty : info@kobercezaclony.cz, telefon
  +420 736647913.


V dne Praze 24. května 2018

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobních údajů

        TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • 1. Správcem Vašich osobních údajů je osoba samostatně výdělečně činná Martina Debnárová (dále jen „správce“).
 • 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Martina Debnárová,518 01Dobruška, Opočenská 81
 • 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

       
        ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 • 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


  DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 •  1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).


  DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 •  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy
  - Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel e-shopového systému Webareal)
  - Unihost s.r.o. (správce serverů)
  - Casablanca INT (provozovatel datového centra),
  - Česká pošta, s.p.
  - Lenka Prostředníková (účetní)
  - Komerční banka, a.s.
  - Společnost Zásilkovna s.r.o., sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 284 08 306, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387

 
        PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 • 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@kobercezaclony.cz.
 • 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

        Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

 REKLAMACE

 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 

ZWMxN2M4